Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
Ewelina Wójcik-Zając

tel.: 32 621 20 56

  • Istotą funkcji administratora bezpieczeństwa informacji jest nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony ustalonych przez administratora danych w celu zapewnienia danym bezpieczeństwa.
  • ABI odpowiedzialny jest za ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych (także pojedynczych informacji nie gromadzonych w formie zbioru danych), jak i w tzw. zbiorach ręcznych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz podejmowanie odpowiednich działań
    w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
  • W zakresie zainteresowania ABI leżą zarówno sprawy dotyczące zabezpieczenia technicznego, jak i wdrożenia oraz nadzoru nad procedurami odnoszącymi się do tzw. czynnika ludzkiego.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >