Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistyczego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej to nowoczesny ośrodek wyposażony w zaawansowaną technologicznie aparaturę medyczną, służącą diagnostyce i leczeniu pacjentów z regionu Zagłębia i Śląska. Szpital zapewnia opiekę w ramach świadczeń stacjonarnych, całodobowych i ambulatoryjnych. W placówce funkcjonuje 19 specjalistycznych oddziałów, w tym m.in.: Oddział Radioterapii, Chirurgii Onkologicznej, Gastroenterologii, a także 24 poradnie specjalistyczne.

Misją szpitala, który szczyci się ponad stuletnią historią, jest hasło: "Dobro pacjenta naszym celem". ZCO jako wieloprofilowa jednostka zapewnia pacjentom pełną kompleksowość i ciągłość opieki od diagnostyki poprzez leczenie do opieki długoterminowej. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, nowoczesna aparatura zlokalizowana w przyjaznej pacjentowi infrastrukturze ośrodka to gwarancja lepszej dostępności i jakość opieki.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii systematycznie podnosi jakość świadczonych usług i poszerza ofertę medyczną dla pacjentów, modernizując oddziały i zakupując nowoczesny sprzęt medyczny. W 2014 r. szpital uruchomił Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej (z pracownią PET i SPECT), Pracownię Rezonansu Magnetycznego i Pracownię Tomografii Komputerowej. Ośrodki te uznawane są pod względem wyposażenia za jedne z najnowocześniejszych jednostek w regionie. Z kolei w 2016 r. zostały włączone do funkcjonowania Poradnia oraz Oddział Gastroenterologii.

Jakość i standard udzielanych świadczeń w Zagłębiowskim Centrum Onkologii zostały potwierdzone kilkukrotnym nadaniem statusu Szpitala Akredytowanego, przyznawanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Szpital uzyskał certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Do cennych wyróżnień otrzymanych przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii należy również tytuł „Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi”.

Szpital nie poprzestaje na prowadzeniu działalności leczniczej na wysokim poziomie, ale także stwarza inicjatywy służące edukacji pacjentów, do takich należą m.in. Dni Onkologiczne. Placówka prowadzi także bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi oraz organizuje cyklicznie badania przesiewowe raka jelita grubego.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >