Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Czekaj

 

Telefony:
  • Rejestracja – 32 621 21 12, 32 262 24 35
  • Pielęgniarka Oddziałowa – 32 621 21 10
  • Izba Przyjęć Planowa – 32 621 21 21

 

Oddział obejmuje swoją opieką pacjentów przywiezionych przez Pogotowie Ratunkowe lub skierowanych przez lekarza podstawkowej opieki zdrowotnej. Wykonujemy wstępną diagnostykę; kwalifikację do oddziałów szpitalnych; obserwację w stanach wątpliwych diagnostyczne Oddział spełnia wymogi określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Oddział mieści się na poziomie parteru z osobnym wejściem dla pieszych i oddzielnym zadaszonym wjazdem dla ambulansów medycznych. Nakładem środków sponsorowanych przez zaprzyjaźnione firmy i dotacji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną oraz wyposażenie oddziału. Oddział składa się z następujących obszarów: segregacji medycznej i przyjęć; resuscytacyjno - zabiegowej; krótkotrwałej intensywnej terapii; obszaru obserwacyjnego; konsultacyjnego; Laboratoryjno - diagnostycznego; zaplecza gospodarczego; zaplecza administracyjnego. W obrębie SOR stale dyżurują: specjalista anestezjologii i intensywnej terapii; chorób wewnętrznych; ortopeda traumatolog; neurolog; okulista; ginekolog; pediatra.

Oddział Ratunkowy jest skomputeryzowany, współpracuje z Pogotowiem Ratunkowym w Dąbrowie Górniczej, Czeladzi, Katowicach, Będzinie, z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. Przyjmuje przeciętnie od 50 do 70 pacjentów dziennie.

W chwili obecnej SOR jest oddziałem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji w medycynie ratunkowej. SOR udziela świadczeń przez całą dobę, przeprowadzane są procedury ratujące życie, beż względu na przyczyny powstania zagrożenia u dorosłych jak i u dzieci.

Profesjonalny personel, dobra organizacja pracy, doskonałe nowoczesne wyposażenie w potrzebny i właściwy sprzęt, powodują zmniejszenie śmiertelności wśród pacjentów w stanach zagrożenia życia.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >