Oddział Okulistyczny

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Barbara Mazgaj-Łyko
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Iwona Flasza
Ilość łóżek: 18
Telefony:

 • Lekarz kierujący oddziałem – 32 621 21 40
 • Lekarze – 32 621 21 39
 • Pielęgniarki – 32 621 21 38
 • Oddziałowa – 32 621 21 41
 • Blok operacyjny – 32 621 21 42

W oddziale znajduje się 18 łóżek szpitalnych oraz nowocześnie wyposażony, klimatyzowany blok operacyjny z 2 salami operacyjnymi. Przy oddziale działają również pracownie diagnostyczne( Perymetrii statycznej, Angiografii fluoresceinowej, Ultrasonografie) Pracownia Laserowa oraz Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna.

W oddziale wykonuje się:
 • operacje usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej zwijalnej w znieczuleniu kroplowym,
 • wszczepy wtórne sztucznych soczewek w bezsoczewkowości,
 • operacje p/jaskrowe,
 • operacje odwarstwienia siatkówki,
 • naszycie błony owodniowej w schorzeniach rogówki,
 • operacje zeza,
 • operacje rekonstrukcyjne po urazach gałki ocznej,
 • drobne operacje aparatu ochronnego oka i przedniego odcinka gałki ocznej przeprowadzane w systemie "chirurgii jednego dnia".

W oddziale hospitalizowani są również pacjenci w celu leczenia farmakologicznego niemożliwego w warunkach ambulatoryjnych. Pracownie diagnostyczne Angiografii Fuoresceinowej, Perymetrii Statycznej i USG pozwalają prowadzić kompleksową diagnostykę chorób oczu zarówno u pacjentów hospitalizowanych jak i ambulatoryjnie. Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna zapewnia opiekę poszpitalną nad pacjentami po zabiegach operacyjnych oraz leczenie pacjentów z przewlekłymi schorzeniami oczu, prowadzi również badania konsultacyjne na zlecenie lekarzy innych specjalności (np. internistów, neurologów) oraz badania profilaktyczne w celu wczesnego wykrywania chorób oczu.

Oddział okulistyczny dzięki swojemu wyposażeniu oraz wykwalifikowanemu personelowi jest w stanie zapewnić pacjentom kompleksową opiekę obejmującą diagnostykę, leczenie operacyjne i zachowawcze oraz leczenie poszpitalne. Poza tym staramy się tworzyć w oddziale przyjazną atmosferę w celu zminimalizowania pacjentom stresu związanego z pobytem w szpitalu.

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniami od lekarza rodzinnego lub poradni specjalistycznej w trybie nagłym i planowym. Oddział zapewnia kontynuację leczenia w poradniach przyszpitalnych wchodzących w struktury Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Wskazówki dla pacjenta:

Przewodnik po znieczuleniach

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >