Otwarcie nowego oddziału w ZCO

02/01/2018

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej uruchomiono oddział geriatryczny.

Jesteśmy coraz szybciej starzejącym się społeczeństwem. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym przekroczył w Dąbrowie Górniczej 21%. Z danych demograficznych wynika, że w ciągu 10 lat nastąpi w Dąbrowie Górniczej znaczący wzrost osób po 65 roku życia. Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekuńcze dla osób starszych będzie  olbrzymie. Aby zabezpieczyć obecne i przyszłe potrzeby  konieczny jest rozwój szeroko rozumianej opieki senioralnej. Po 65 roku życia następuje kumulacja następstw starzenia, rozwój schorzeń typowych dla wieku podeszłego, wzrasta odsetek osób z niewydolnością i niesprawnością. Coraz większa liczba osób starszych wymaga nie tylko opieki zdrowotnej, ale i wszechstronnej opieki socjalnej realizowanej przez rodziny i pomoc społeczną. Racjonalne postępowanie wymaga profesjonalnego i holistycznego podejścia do problemów wieku podeszłego. Jednym z ważnych elementów opieki senioralnej jest medycyna geriatryczna. Zajmuje się schorzeniami dominującymi u osób w wieku podeszłym. Specyfika tego działu medycyny polega na umiejętności postępowania z pacjentem o jednoczesnym występowaniu wielości schorzeń, objawach słabo wyrażonych lub odmiennych, współwystępowaniu chorób somatycznych, zaburzeń psychicznych i procesów otępianych. Celem medycyny geriatrycznej jest zachowanie maksymalnej sprawności i samodzielności pacjenta, co minimalizuje jego potrzeby na usługi zdrowotne i opiekuńcze.

Oddział Geriatrii będzie diagnozował i leczył schorzenia wieku podeszłego, optymalizował dotychczasowe leczenie, określał potrzeby zdrowotne i opiekuńcze oraz stopień odwracalności istniejących zaburzeń. Do Oddziału powinni być kierowani chorzy w przypadkach wystąpienia zaburzeń funkcjonowania o niezbyt jasnej przyczynie, w zaostrzeniach chorób przewlekłych i postępujących, do diagnostyki schorzeń wieku podeszłego, do oceny stanu funkcjonalnego i odwracalności procesu. Utworzenie Oddziału jest jednym z elementów stworzenia spójnej i możliwie wszechstronnej Opieki Senioralnej.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >